DUGNADSLISTE renn siste del av sesongen 2021/22

Spørsmål rettes til rennleder. Ved behov kan det byttes innbyrdes, men gi beskjed om endring til rennleder.

Klubbkarusell/Verdalskarusell: se funksjonærliste.

 

16.februar 

Barnas ski-VM

 

 

20.februar 

Arnljot Gelline 

 

 

26. februar KM/TC normal skiskyting 

 

3.mars 

Navasprinten

 

Oppmøte senest 17:00 dersom annet ikke er avtalt med kontaktperson (uthevet skrift) eller rennleder.

 

10.mars Innherredkarusell skiskyting 

Rennleder

Eivind G Gudding

Rune Gudding

Petter Alstad

Rune Sørholt 

tlf: 996 92 317

Ole Magnus Høydal

 

Parkering

(andre oppgaver etter parkering)

 

Rigge fra kl 16 + parkering:

Eivind G Gudding

Trond Sturla Rånes

John Sverre Barli

Rune Sørholt

Thomas Bjørken

Sigrid G Gudding

Silje Bjørken

Trond Sturla Rånes

Thomas Bjørken

 

Se eget skriv

 

Roger Karlsen

Trond Høknes

Thomas Bjørken

Håkon Skjerve

 

X

Sekretariat

Startnr/brikker

 

Kjersti Gudding

Margrete Skjerve

Silje Bjørken

Anje B Høydal

Margrete Skjerve

Marte S Sørholt

Tuva Bjørken

Silje Bjørken

Mona G Lund

Margrete Skjerve

Tid

 

John Sverre Barli

John Sverre Barli

 

Ole Morten Frøseth

John Sverre Barli

John Sverre Barli 

Sigleif Thingstad 

John Sverre Barli

Starter

 

 

 

John Sverre Barli

 

Sigleif Thingstad

Ole Magnus Høydal 

Sverre Sagland 

Sigleif Thingstad

Silje Bjørken

Ole Magnus Høydal

 

Speaker

 

Roger Lyngås

 

Roger Lyngås

Roger Lyngås

Silje Bjørken

Førstehjelp

 

 

 

Veronica Røiseng

 

 

Premier

Kjersti Gudding

Kristin Østraat

Kjersti Gudding

Kristin Østraat

Kjersti Gudding

Kristin Østraat

Kjersti Gudding

Kristin Østraat

Kjersti Gudding

Kristin Østraat

Skihytte, renhold

 

 

Hyttekomiteens liste

 

Hyttekomiteens liste

 

Hyttekomiteens liste

 

Hyttekomiteens liste

 

Hyttekomiteens liste

 

Løypevakter

 

X

X

Se eget skriv

 

Rune Gudding 

Trond Sturla Rånes

Snorre Gudding

Øyvind Dalen

Ronny Haugan

Eivind G Gudding

Robert Røiseng

Per Otto Røiseng

X

Standplass sjef

 

X

X

Thomas Bjørken

Trond Sturla Rånes

X

Håkon Skjerve

 

Standplass

 

 

X

X

Se eget skriv

 

X

Våre foresatte + klubbene eget ansvar

Mål

Sekretariat

Bøtte til startnummer ved premiene

Sekretariat

Kjersti Nordberg 

Anje M B Høydal

May-Hege Rønningen

X

Løypetraseer kontakt med løypekjørere.

 

 

 

Eivind G Gudding 

Stig Selseth

Kristian Skrove

Marius Tingstad

Snorre Løvstad

Erlend Bakkan