Tillitsvalgte i Vinne skilag

Funksjon
2023-2024
Leder:
Margrete Skjerve
Nestleder:
Eivind Gudding og John Sverre Barli
Kasserer:
Sofie Granås
Sekretær:
Ida Årstadvold
Sportslig leder langrenn:
Mari Gudding
Sportslig leder skiskyting:Rune Gudding
Styremedlem:
Trond Sturla Rånes
Styremedlem:
Øyvind Dalen
Varamedlem
Trond Høknes
Varamedlem
May-Hege Rønningen
Løype/anleggskomite:
Stig Selseth (leder)

Erlend Bakkan

Steinar Tingstad

Marius Tingstad


Bingokomite:
Ragnhild Farbu

Silje Bjørken


Hyttekomite:
Anne Kari Vikan

Astrid Barli

Karen Melhus

Marit Hestegrei Høknes


Webansvarlig:
John Sverre Barli


Kontrollutvalg
Sigleif Thingstad

Gunnhild Okkenhaug

Magni Ranes


Valgkomite:


Einar Olav Larsen


PremiekomitéKjersti Gudding

Sverre Gregersen


Gruppekoordinatorer, velges for 1 år av gangen:

Gruppekoordinator 13 år og oppover
Mari Gudding
Gruppekoordinator  11 og 12 år
Rune Gudding
Gruppekoordinator 9 og 10 år Snorre Gudding
Gruppekoordinator 8 år
Håvard Wold og Hilde Ferstad Gudding
Gruppekoordinator 7 år Håvard Wold og Hilde Ferstad Gudding