Oversikt funksjonærer sesongen 2023

Det kan komme endringer underveis, men det er til enhver tid denne oversikten som er gjeldende.

Skulle det være datoer som ikke passer, gjøres bytter innbyrdes. Det viktigste er antallet funksjonærer pr renn.

PS. det blir satt opp egne funksjonærlister for kretsrennene Vinne Skilag arrangerer.
DUGNADSLISTE kretsrenn sesongen 2023/24