Vinne Skilag - Ski
Adresse:Margrete Skjerve, Kvellovegen 87, 7657 Verdal
Besøksadresse:
Bankkonto:44403109611
Telefon:+47 908 31 096
E-post:post.vinneskilag@gmail.com
Hjemmeside:http://www.vinne-skilag.no
Klubbfarger:
Fakturamottak: vinne.skilag@mottak.unieconomy.no
Administrator E-post:
KlubbNr: