Skilek for barn


Dette vedlagte heftet er tiltenkt alle som organiserer skiaktivitet for barn og unge, det være seg i barnehager, på skoler, i idrettslag eller skiklubber. Lek, spenning og mestring er fellesnevnere for øvelsene. Heftet er utarbeidet av Norgesk skiforund og du finner mange morsomme tips og idèer.

Aktivitetsheftet tar utgangspunkt i mangfoldet i skiidretten og øvelsene kan gjennomføres med ulikt type skiutstyr.

Øvelsene kan også gjennomføres i de fleste nærmiljø og krever lite ekstrautstyr. Heftet er delt inn i i to aktivitetsdeler; aktivitet på flatmark og aktivitet i bakke. Siste del av heftet er tiltenkt aktivitetsledere i idrettslag, og her finner du tips til hvordan du kan organisere skilek for barn.

Link til aktivitetshefte: Aktivitetshefte_skileik.pdf


Nyttige tips når små barn skal lære å gå på ski

Siden barn er forskjellig lærer de også i forskjellige takt. Men det er allikevel en del steg som skal læres og disse kan det være fornuftig å ta i ”riktig” rekkefølge.

  1. Å ta av og på seg skiene
  2. Å kunne reise seg, når de har falt
  3. Å trampe rundt i en sirkel og gli frem og tilbake på stedet
  4. Å gå på flatmark uten staver, slik at barna får trent opp balansen
  5. Å kjøre nedover små bakker uten staver
  6. Å øve på å komme opp bakkene, først med sidelengs gange, så fiskebein

Når du skal lære små barn å gå på ski, tenk på å vise barna hva de skal gjøre, samtidig som du forteller. Små barn lærer gjennom å herme. Og som alltid; husk at det skal være gøy