Stafettnorm Vinne Skilag

Gruppeansvarlige, eventuelt i samarbeid med andre gruppeansvarlige, og i dialog med sportslig leder, er ansvarlige for uttak.


Sterk sosial profil
-Gjerne felles buss
-Minimum felles avreisested/-tidspunkt for samkjøring
-Aktiv bruk av klubbtelt og smøreserviceFlest mulig deltakere på flest mulig lag.
-Suksess = å være store i antall utøvere/lag
-Aktivt rekrutteringsarbeid, særlig overfor ferske/usikre utøvere/familier
-Ekstra innsats for å stille jentelag. Alternativt jenter på guttelag.
-Melder også på ufullstendige, eller miksede, lag, slik at alle som har lyst får gå
-Underårige brukes ikke på lag i 11-12, 13-14, 15-16 og 17-20 år


Jevnest mulig lag.
-Lagene settes skjønnsmessig sammen for jevnest mulig sluttresultat innen hver klasse


Ekstra oppmerksomhet/tilpasning for ferske/usikre utøvere.
-Velge stilart først.
-Slippe å være ”overtallig” på halve, eller miksede, lag
-Gjerne midtetapper, men slippe å bli forbigått av ”hele feltet”


Eventuelt ett toppet lag i klassene senior, junior, 15-16 og 13-14 i KM.
-Dersom utøvere ønsker dette
-Ikke på bekostning av bredde
-Mest aktuelt dersom vi kan kjempe om medaljer?