Tillitsvalgte i Vinne skilag

Funksjon
2022-2023
Leder:
Silje Bjørken
Nestleder:
Eivind Gudding og John Sverre Barli
Kasserer:
Per Otto Røiseng
Sekretær:
Ida Årstadvold
Aktivitetsleder langrenn:
Mari Gudding
Aktivitetsleder skiskytingFrida Skjerve
Styremedlem:
Trond Sturla Rånes
Styremedlem:
Rune Sørholt
Varamedlem
Trond Høknes
Varamedlem
May-Hege Rønningen
Løype/anleggskomite:
Stig Selseth (leder)

Kristian Skrove

Steinar Tingstad

Marius Tingstad

Snorre Løvstad

Erlend Bakkan


Bingokomite:
Ragnhild Farbu

Anje M B Høydal


Hyttekomite:
Anne Kari Vikan

Lene Beate Olsen

Veronica Røiseng

Marit Hestegrei Høknes


Webansvarlig:
John Sverre Barli


Kontrollutvalg
Sigleif Thingstad

Gunnhild Okkenhaug

Magni Ranes


Valgkomite:
Roger Lyngås

Einar Olav Larsen


PremiekomitéKjersti Gudding

Sverre Gregersen


Gruppekoordinatorer, velges for 1 år av gangen:

Gruppekoordinator 13 år og oppover
Ragnhild Sivertsen, Øyvind Dalen
Gruppekoordinator  11 og 12 år
Kjersti Nordberg, Mari Gudding
Gruppekoordinator 9 og 10 år Rune Gudding, Snorre Gudding
Gruppekoordinator 8 år

Gruppekoordinator 7 år