Tillitsvalgte i Vinne skilag

Funksjon
2021-2022
Leder:
Silje Bjørken
Nestleder:
Eivind Gudding og John Sverre Barli
Kasserer:
Per Otto Røiseng
Sekretær:
Hilde Ferstad
Sportslig leder:
Mari Gudding (ski) og Ole Magnus Høydal (skiskyting)
Styremedlem:
Trond Sturla Rånes
Styremedlem:
Rune Sørholt
1.varamedlem
Ole Magnus Høydal
2.varamedlem
May-Hege Rønningen
Løype/anleggskomite:
Stig Selseth (leder)

Kristian Skrove

Steinar Tingstad

Marius Tingstad

Snorre Løvstad

Erlend Bakkan


Bingokomite:
Ragnhild Farbu

Anje M B Høydal

Sigleif Thingstad

Ida Årstadvold


Hyttekomite:
May Iren Clausen

Marita Stene

Veronica Røiseng

Marit Hestegrei Høknes


Webansvarlig:
John Sverre Barli


Arnljot Gellinekomite:Rune Sørholt


Revisorer:


Kjell Ivar Kvello

Dag Joar Lund


Valgkomite:
Roger Lyngås

Tor Espen Indahl


PremiekomitéKjersti Gudding

Kristin Østraat


Gruppekoordinatorer, velges for 1 år av gangen:

Gruppekoordinator 13 år og oppover (f. 08) 
Ragnhild Sivertsen, Mari Gudding
Gruppekoordinator  11 og 12 år (f. 09 / 10)
Øyvind Dalen
Gruppekoordinator 9 og 10 år (f. 11 / 12)John Sverre Barli
Gruppekoordinator 8 år (f. 13)

Gruppekoordinator 7 år (f. 14)Levert av IdrettenOnline