Vinne skilag er en del av allidretten som tilbys i et samarbeid med Vinne IL. Det er et variert aktivitetstilbud hvor barn i aldersgruppen 6-12 år får prøve flere ulike idretter i løpet av året. Allidretten opererer med et årshjul der idrettene rullerer gjennom året. Det er barmarkstrening og ski, fotball, turn og gymsalaktivitet. For de minste er det også ett tilbud om svømming. 


Målet med tilbudet er å tilrettelegge for allsidig aktivitet med god kvalitet, slik at flest mulig barn i Vinne ønsker å delta i allidrett gjennom hele aktivitetsåret. Gjennom idrettsaktivitetene ønsker vi å skape en arena der barna opplever trygghet, trivsel og mestring. Tilbudet skal være tilrettelagt for alle barn, også de som ikke er spesielt interessert i konkurranser og prestasjonskrav. «Det viktigste er ikke å vise frem ferdighetene, men å utvikle dem». Målet er flest mulig barn og unge i aktivitet lengst mulig (https://vinne-il.idrettenonline.no/p/32790/allidrett).


Allidretten koster 575 kr per år. I tillegg må hvert medlem betale medlemsavgift til Vinne Skilag. Ønsker man å delta på de andre allidrett-aktivitetene må man også betale medlemsavgift til Vinne IL. Ønsker du å melde på barnet ditt kan du gjøre det via www.minidrett.no.

 

Informasjon til dere som er ny i Vinne skilag

Onsdager etter nyttår er Klubbkarusell-dag i Vinne skilag. Da arrangeres det skirenn/runderenn for alle barn som har lyst. Informasjon om når, hvor, påmelding og annet blir gitt på vår Facebook-side og hjemmeside (http://www.vinne-skilag.no/).

Barn i barnehagealder som vil delta på klubbkarusell trenger ikke å betale medlemskap i Vinne skilag, men alle betaler startkontingent for å delta. Klubbkarusell er artig og ufarlig, med startnummer og mulighet for å gå så mange runder de ønsker i 500 m-løypa eller 1 km-løypa. På skistadion er det liv og røre med musikk og speaker som gjør stas på deltakerne ved start og målgang.

Barn 6-12 år betaler medlemskap i Vinne skilag, og kan delta på allidrettstilbudet fra 1.klasse. Allidretten i skilaget foregår på mandager fra nyttår til vinterferien. De første kveldene vil noen av skilagets ungdommer hjelpe til med aktiviteten, og deretter er den foreldredrevet. Aktiviteten er tenkt som skileik og tilvenning på ski, og skilaget har en aktivitetsbank er fin for å finne ideer til innhold, samt erteposer, kjegler, bandykøller og lignende som kan brukes. Etter aktiviteten serveres det kveldsmat i skihytta (koster 25.-), ei fin og sosial stund for store og små. Kveldsmaten er kjempepopulær i alle aldersgrupper. 

Skilaget setter stor pris på en eller to foreldre tar noe ansvar for allidrettstilbudet på ski, eller lager en fordelingsliste mellom foreldrene i gruppa. Skilaget er selvfølgelig behjelpelig ved behov. Alle barn som deltar på runderenn, distanserenn og skiskyting blir premiert ved sesongslutt i april. Hvis våre sponsorer er snille, hender det at vi trekker noen premier underveis i sesongen også.

 

God aktivitet – lav kostnad:

  • 0-6 år: Alt er gratis bortsett fra startkontingent på renn onsdager (50 kr). Ingen medlemskontingent.
  • 6- 12 år: Medlemskontingent + startkontingent på renn onsdager (50 kr). Ett par dugnader i året. Ved deltagelse på organisert skileik mandager bet kontingent til allidretten.
  • 12-18 år: Medlemskontingent og treningsavgift + flere dugnader.
  • Familiemedlemskap: 500 kr.

Kostnaden for å delta på skiaktivitet i skilaget er lav, med et ønske om flest mulig barn i aktivitet.

  • Vi prøver så langt som mulig å skåne de yngste barn og foreldre for dugnad. Dere må kunne påberegne en kveld i kiosken med vaffelsteking/kveldsmat, og en bingovakt i året. Det er både hyggelig og sosialt når man først kommer seg dit. Dugnadsaktiviteten øker litt etter hvert som barna blir eldre.

 

Håper dette ga dere god informasjon, 

og vi ønsker alle velkommen til Vinne skistadion.

Mvh
Styret i Vinne skilag.