DUGNADSLISTE kretsrenn sesongen 2022/23

Spørsmål rettes til rennleder. Ved behov kan det byttes innbyrdes, men gi beskjed om endring til rennleder.

 

Lørdag 7. januar 

Start kl. 11:00

Lille 

Arnljot Gelline 

 

Torsdag 2. mars 

 

Nava sprint

 

 

Lørdag 18. mars

 

Arnljot Gelline 

 

Rennleder

Rune Sørholt

Eivind G Gudding

Rune Gudding

Parkering

(andre oppgaver etter parkering) 

Snorre Gudding

Trond Sturla Rånes

Trond Høknes

Per Otto Røyseng

Håkon Skjerve

Kent Robert Lundemo

Roger Karlsen

Einar Lund

Roger Karlsen

Tomas Bjørken

Trond Sturla Rånes

Trond Høknes

Sekretariat

Startnr/brikker 

Kjersti Gudding

Marte Sørlie Sørholt

Ida Årstadvold

Margrete Skjerve

Kine Molde Nesjan

Marte Sørlie Sørholt

Tid 

John Sverre Barli

John Sverre Barli 

John Sverre Barli

Starter 

 

Ole Magnus Høydal

Sverre Sagland

Ole Magnus Høydal

Sverre Sagland

Ole Magnus Høydal

Rune Gudding

Speaker

 

Roger Lyngås

Silje Bjørken

Roger Lyngås

Silje Bjørken

Roger Lyngås

Silje Bjørken

Førstehjelp

Veronica Røiseng

Kjersti Gudding

Ida Årstadvold

Premier

Kjersti Gudding

Sverre Gregersen

Kjersti Gudding

Sverre Gregersen

Kjersti Gudding

Sverre Gregersen

Skihytte, renhold 

 

Hyttekomiteens liste

Lene Olsen

May Hege Rønningen

Hyttekomiteens liste

Veronica Røiseng 

Margrete Skjerve 

Hilde Ferstad

Hyttekomiteens liste

Veronica Røiseng 

Mona Gjedrem Lund 

Løypevakter

 

Rune Gudding

Eivind Grande Gudding

Øivind Dahlen

Rune Sørholt

Robert Røiseng

Thomas Bjørken

Snorre Gudding

Sverre Gregersen

Mål

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Løypetraseer kontakt med løypekjørere.

 Rennleder

Rennleder

Rennleder