Kveldsrenn på ski 20/01 2016

Postet av Vinne Skilag den 16. Jan 2016


Kretsrenn Normal, 20. Januar 2016

(Utskriftsvennlig invitasjon: Invitasjon kveldsrenn 200116.docx)

Vinne skilag ønsker velkommen til kveldsrenn på ski 20/01 2016

ARENA: Vinne skistadion, Hallbakkan, med 20 skiver

ADKOMST: Merket adkomst fra E6 ved grensa mellom Levanger og Verdal(Rinnleiret)

ØVELSE: Normal alle klasser 11 år – senior

RENNKONTOR/KAFETERIA/TOALETTER: skihytta ved stadion

PÅMELDING: Online påmelding skjer via www.eqtiming.no.

Påmeldingsfrist 19.01.16 kl 1800.

Kontaktperson påmelding: Bente Nessan, mobil 92609596 E-post :bente.nessan@gmail.com.

Påmelding etter fristen ikke mulig.


STARTKONTIGENT: kr 100,- for alle klasser.


KLASSER: Normal 20. januar

G/J 11-12 år : 3x 750 m L-L Liten blink med anlegg

G/J11-12 år : 3x750 m L-L Stor blink med anlegg

J13-14 år : 3x1 km L-L

G13-14/J15-16 : 2+1+1 km L-L

G15-16 år : 2+2+2 km L-L

K17-KS : 2+1+1+1+2 L-S-L-S

M17-MS : 2+2+2+2+2 L-S-L-S


TIDSSKJEMA: Onsdag 20.01.16

Rennkontor: Åpent fra 1700

Innskyting: 1800-1845

Første start: 1900

Premieutdeling: Fortløpende klassevis ved skihytta


Det tas forbehold om endring av tidsskjema avhengig av deltakerantall (følg med på hjemmeside www.vinne-skilag.no ).

LAGLEDERMØTE: Avholdes ikke.

INNSKYTING: Klubbvis innskyting. Skivefordeling blir kunngjort på vår hjemmeside.

I klassene 17 år og eldre følges reglene om våpenkontroll etter innskyting.

ORGANISERING: Lagledervester deles ut til deltakende klubber, en per innskytingsskive. Våpen skal bæres i futteral. Vi ber om at antall lagledere i laglederbåsen begrenses under konkurransen. Våpen blir levert ut av arrangør etter at visitasjon/tømming av magasin er gjort. Kun lagledere med lagledervest kan hente ut våpen fra standplass.

START- OG RESULTATLISTER vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

STARTLISENS: Lagene er ansvarlig for at påmeldte løpere 13 år og eldre har gyldig lisens.

STARTNUMMER: Hentes lagvis på rennkontor. Ikke tilbakeleverte startnummer faktureres klubb med kr.300,-

TIDTAKING: Det benyttes ikke EMIT tidtakerbrikker.

PREMIERING: Full premiering i klassene 16 år og yngre. 1/2 premiering av antall påmeldte i klasse M/K 17, 1/3 premiering av antall påmeldte i øvrige klasser.

GARDEROBE: Ingen

HJEMMESIDE: www.vinne-skilag.no


YTTERLIGERE INFORMASJON:

Rennleder: Snorre Løvstad snorre.lovstad@gmail.com

mobil: 90612848

VI ØNSKER LØPERE, LEDERE, PUBLIKUM OG GJESTER HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG SKISKYTTERDAG PÅ VINNE SKISTADION!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.