Tillitsvalgte i Vinne skilag

Funksjon
2017-2018
Leder:
Margrete Skjerve
Nestleder:
Eivind Gudding og John Sverre Barli
Kasserer:
Morten Langnes
Sekretær:
Silje Bjørken
Sportslig leder:
Mari Gudding (ski) og Erik Aunøien (skiskyting)
Styremedlem:
Håkon Skjerve
Styremedlem:
Roger Karlsen
1.varamedlem
Erlend Liaklev Kålen
2.varamedlem
Thomas Bjørken
Løype/anleggskomite:
Arnstein Rotmo

Kristian Skrove

Steinar Tingstad

Stig Selseth (leder)

Torbjørn Leirseth


Bingokomite:
Lillian Bakkan

Silje Bjørken

Rita Øiahals


Hyttekomite:
Anne Gunn Green

Silje Munkeby

May Iren Clausen


Redaksjonskomite:Webansvarlig:
John Sverre Barli


Arnljot Gellinekomite:
Leif Johan Berg

Dag Joar Lund (leder)

Morten Eriksen

Rune Sørholt
Revisorer:

Bente Næssan

Dag Joar Lund
Valgkomite:
Sigleif Thingstad


Gruppekoordinatorer, velges for 1 år av gangen:

Gruppekoordinator 13 år og oppover (f. 04) 
Erik Aunøien
Gruppekoordinator  11 og 12 år (f. 05 / 06)
Martin Skjerve / Sofie Skjerve
Gruppekoordinator 9 og 10 år (f. 07 / 08)
Mari Gudding
Gruppekoordinator 8 år (f. 10)

Gruppekoordinator 7 år (f. 11)John Sverre Barli / Kjersti


Powered by: Bloc