Tillitsvalgte i Vinne skilag

Funksjon
2019-2020
Leder:
Margrete Skjerve
Nestleder:
Eivind Gudding og John Sverre Barli
Kasserer:
Morten Langnes
Sekretær:
Silje Bjørken
Sportslig leder:
Mari Gudding (ski) og Ole Magnus Høydal (skiskyting)
Styremedlem:
Håkon Skjerve
Styremedlem:
Roger Karlsen
1.varamedlem
Erlend Liaklev Kålen
2.varamedlem
Thomas Bjørken
Løype/anleggskomite:
Arnstein Rotmo

Kristian Skrove

Steinar Tingstad

Stig Selseth (leder)

Snorre Løvstad
Bingokomite:
Ragnhild Farbu

Anje M B Høydal

Rita Øiahals

Vera Mortensen
Hyttekomite:
Anne Gunn Green

Marita Stene

May Iren Clausen

Camilla Nilsen


Webansvarlig:
John Sverre Barli


Arnljot Gellinekomite:Rune Sørholt


Revisorer:

Kjell Ivar Kvello

Dag Joar Lund
Valgkomite:
Sigleif Thingstad

Tor Espen Indahl
Gruppekoordinatorer, velges for 1 år av gangen:

Gruppekoordinator 13 år og oppover (f. 06) 
Erik Aunøien
Gruppekoordinator  11 og 12 år (f. 07 / 08)
Mari Gudding
Gruppekoordinator 9 og 10 år (f. 09 / 10)Kjersti Nordberg
Gruppekoordinator 8 år (f. 11)

Gruppekoordinator 7 år (f. 12)Levert av IdrettenOnline